Por e-mail 
resevas refugiodabarrapousada@gmail.com
Por telefone e Whatsapp
 +55 22 997760207 /  +55 22 2633 5338
Como chegar
Rua Oito, 6, Buzios, RJ, Brasil, Cep: 2895000
Contate-nos

Refúgio da Barra Pousada - Vmaistour
Razon social: María Jimena Lanza Castelli
CNPJ: 22.994.087/0001-00
Cadastur: 19.089751.10.0001-0
Rua Oito, 6, Buzios, RJ, Brasil, Cep: 2895000
www.refugiodabarrapousada.com.br